Uppsala studentkår

Uppsala studentkår handlar i grunden om kvalitetsäkring i utbildning genom utbildningbevakning och studentinflytande. Som studentkår har vi ett särskilt ansvar att vara studenternas röst och föra fram studenternas perspektiv gentemot universitetet men också kommunen, regionen och andra aktörer som påverkar förutsättningarna för studier i Uppsala. Varje år rekryterar, tillsätter, utbildar och samordnar vi uppåt 400 studenter som agerar som representanter i universitets beredande- och beslutande organ.

Utöver vårt arbete med universitet bedriver vi även ett aktivt påverkansarbete mot lokala och nationella aktörer för att driva studentrelaterade frågor. Några frågor som vi aktivt arbetar med är exempelvis billigare priser för kollektivtrafik, bostadssituationen i Uppsala och frågor om CSN och trygghet för studenter.

Uppsala studentkår är en studentsammanslutning som arbetar för att säkerställa att din utbildning och förutsättningarna för studier vid Uppsala universitet håller hög kvalitet.

Uppsala studentkår är en bred organisation som arbetar för att förbättra utbildningen för nästan 14 000 helårsstudenter på fyra sektioner som rymmer sex olika fakulteter. Uppsala studentkår arbetar varje dag, på sektionerna med fakultetsspecifika frågor samt centralt med större påverkansfrågor, med studentinflytande gentemot Uppsala universitet såväl som mot studentstaden Uppsala. Uppsala studentkårs vision är att säkerställa en utbildning att vara stolt över för alla studenter vid våra fyra sektioner, något vi alltid arbetar aktivt med men som vi lättast uppnår tillsammans med dig som är student!

Ett medlemskap i Uppsala studentkår är ett medlemskap i en organisation som arbetar aktivt för att studentperspektiv ska finnas med överallt där det påverkar förutsättningarna för din utbildning och ditt medlemskap ger kåren större legitimitet och inflytande när vi driver studentfrågor.