Bostäder

Uppsalas nationer äger, via sina studentbostadsstiftelser, ungefär 3 500 centralt belägna bostäder. Bostäderna består av rum, dubbletter, tripletter och lägenheter av varierande storlek. För att få bo i en nationsbostad måste du vara medlem i den nation som bostaden tillhör.

Vid terminsstart brukar det vara stort tryck på bostäderna. Du som är ny student i Uppsala ökar dina chanser att hitta boende om du är inskriven i en nation. I regel har du också större chans att få bostad om du har engagerat dig i nationen när du söker boende. Därför är det viktigt att du tidigt blir medlem i nationen. Se vad nationerna kan erbjuda just dig!

Student på Campus Gotland? Här finner du mer information om bostäder för dig!

På nationsgardarna.se kan du se vad din nation kan erbjuda för bostäder just nu.

Lista med länkar till nationernas fördjupningssidor för bostäder.