Farmacevtiska studentkåren

Drivs av engagerade studenter som arbetar ideellt med att bedriva studiebevakning gentemot Farmaceutiska fakulteten. Vi erbjuder studieplatser, arbetslivsanknytning, pluggstugor, idrott, café och pub för att just din studietid ska bli så bra som möjligt. Du är alltid välkommen till Pharmen, vårt egna kårhus.

Farmacevtiska Studentkåren bildades år 1896 och är en av Uppsalas äldsta kårer. Vårt syfte är att bedriva studiebevakning. Vi bedriver påverkansarbete gentemot universitetet genom studentrepresentanter som tillsätts i universitetets olika instanser.

Vi representerar endast farmaceutiska fakulteten vilket möjliggör att vi kan lyfta specifika frågor och få god relation med fakultetens lärare. Studierådet är forumet för att göra din röst hörd angående frågor eller åsikter kring utbildningen.

Vi erbjuder råd och stöd kring frågor som uppstår som student. Genom att vara medlem i kåren stödjer du vårt arbete och öppnar upp för en fantastisk gemenskap.

Du är alltid välkommen till kårhuset Pharmen. Här finns studieplatser, datorsal, skrivare, billigt fika och pub. Du kan även köpa och sälja kurslitteratur, värma matlådan eller spela biljard och pingis.

Varje år anordnar kåren Sveriges största arbetsmarknadsdag för farmaceuter – Pharmada! Här får du möjlighet att knyta nya kontakter med representanter från läkemedelsbranschen. Läs mer på www.pharmada.se.

Det finns över 100 ämbeten om du vill engagera dig på kåren. Några exempel är internationella kongresser, kårtidningen Reptilen, driva pub eller café, idrottsaktiviteter, välkomstmottagningar, karriärevents och mycket mer.